Przeworsk i okolice

Zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich

Rezydencja pochodzi z XVIII w. W latach 1720-1726 wybudowano drewniany pałacyk letni, a w latach 1881-1883 przebudowano murowany pałac nadając mu obecny wygląd późnobarokowy. W kompleksie pałacowo-parkowym zachowały się ponadto inne budowle z pocz. i I poł. XVIII w.: oficyna, pawilon, pawilon ośmioboczny, kordegarda, brama wjazdowa z ogrodzeniem i most kamienny. Założenie otoczone jest pięknym parkiem krajobrazowym przekomponowanym z włoskiego ogrodu kwaterowego, którego ślady zachowały się w jego układzie.

W pałacu goszczono niegdyś wielu znamienitych gości, m. in. Juliana Ursyna Niemcewicza, Tadeusza Kościuszkę, cara Aleksandra II, był on także centrum życia towarzyskiego arystokracji. Po upadku powstania listopadowego, przechowywano tu zbiory puławskie Izabeli Czartoryskiej, przewiezione następnie do Hotelu Lambert w Paryżu, a dziś eksponowane w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

Obecnie w kompleksie pałacowym mieści się luksusowy hotel, który wraz z parkiem udostępniany jest turystom do zwiedzania.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.