Przeworsk i okolice

Sieniawa

Miasto założone na gruntach wsi Dybków, wzmiankowanej już w XV w. Około roku 1650 właściciel dóbr wybudował na pobliskim wzgórzu ceglaną fortecę o nazwie Sieniawa, umocnioną wałem ziemnym z bastionami. Wraz z lokacją miasta w 1676 r., rozpoczęto budowę dworu - rezydencji Sieniawskich, kościoła i klasztorów Dominikanów Obserwantów oraz portu rzecznego na Sanie.

W mieście zachowały się ponadto: fragmenty murowano-ziemnych fortyfikacji dawnego zamku Sieniawskich z XVII w., ratusz miejski z XVII w, kamienice mieszczańskie w rynku z XVIII w., przebudowane w XIX w., cmentarz żydowski – kirkut z najstarszym nagrobkiem z 1686 r. i ohelem cadyka sieniawskiego Ezechiela Szragi Halberstama.

W wioskach leżących nieopodal Sieniawy zachowały się zabytkowe drewniane cerkwie greko-katolickie. We wsi Rudka znajduje się niewielka cerkiew z 1693 r. p.w. Zaśnięcia NMP z kopułą brogową i podcieniami po pn. i pd. stronie nawy. Jest ona jednym z obiektów na Szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego. W 1921 r. obok niej wybudowano cerkiew murowaną. W Leżachowie cerkiew p.w. św. Nikity z 1796 r., wielokrotnie remontowana i rozbudowana, obecnie użytkowana jako kościół rzymsko-katolicki.

UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.