Przeworsk i okolice

Bibliografia

AFTANAZY R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, tom 8, woj. ruskie, Ziemia Przemyska i Sanocka, Wrocław 1996

JEDYNAK W., Parafia Nowosielce w latach 1870–1939, Łańcut 1996

KOZAK S., POLACZEK J., Przeworsk kościół i klasztor OO. Bernardynów, Przemyśl 1999

KOZAK S., POLACZEK J., Przeworsk kościół i kanonia Bożogrobców, Przemyśl 1999

KUŚNIERZ K., Sieniawa, Rzeszów 1984

Markowa – sześć wieków tradycji: z dziejów społeczeństwa i kultury, red. W. Blajer, J. Tejchma, Markowa 2005

Miasto i gmina Kańczuga, pr. zb., Krosno 2003

Miasto i gmina Kańczuga. Dziedzictwo kulturowe, pod red. J. J. Fąfary, Rzeszów 2006

MOTYLEWICZ J., Dzieje Kańczugi, Przemyśl 1984

Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, Rzeszów 1974

WOJNAR I., W gminie Sieniawa, Krosno 2005

Zarzecze Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej, Przemyśl 2002
UE INTERREG Euroregion
Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
INTERREG III A Polska - Republika Słowacka zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.